VVE

 

Voor schoolse educatie bij Kinderdagverblijf Okido

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Er wordt extra aandacht besteed   aan het gericht stimuleren van de ontwikkeling van het kind. Dit doen we op een speelse en actieve manier. De kinderen worden op de groepen gestimuleerd met de taalontwikkeling tijdens het spelen, zingen, opruimen en knutselen.

Het Piramide VVE-programma

Het Piramide VVE-programma is door Cito ontwikkeld voor peuters en kleuters.  Piramide stimuleert kinderen in hun ontwikkeling door een combinatie van spelen, werken en leren. Kinderen die extra steun nodig hebben, krijgen speciale aandacht in de vorm van tutoring, taalstimulering en spel. Ouders worden betrokken bij het programma door onder andere thuis met hun kind activiteiten te doen die aansluiten bij wat het kind in de speelzaal of op school heeft gedaan.

Breed programma van 0 tot 7 jaar

Piramide is oorspronkelijk ontwikkeld voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar, die de peuterspeelzaal en groep 1 en 2 van de basisschool bezoeken. Er is speciale aandacht voor kinderen die extra steun nodig hebben. Vervolgens is Piramide uitgebreid en verbreed tot een methode voor alle jonge kinderen van 0 tot 7 jaar in het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de basisschool.

Materiaal Piramide VVE

De opvoeder is en blijft dicht bij het kind en neemt tegelijkertijd afstand, zodat het kind zelfstandig kan worden. Deze paradox is de basis voor het Piramide-concept. Er worden vier basisbegrippen onderscheiden: psychologische nabijheid, psychologische afstand, het initiatief van het kind, het initiatief van de opvoeder (leidster/leerkracht). Er zijn diverse materialen beschikbaar, waaronder een implementatieboek, trainingsmodulen, projectboeken, een dagritme-pakket en ontwikkelingsmateriaal. Ook is er een Kwaliteitssysteem (de Piramide Implementatie Assessment) ontwikkeld.