kdv-bso-vso-oss

Inschrijven

Wilt u uw kind(eren) inschrijven? Klik hier

Terugbel verzoek

Mogen wij u terug bellen? Klik hier

Rondleiding aanvragen

Wilt u eens komen kijken? Klik hier

OkiDo Dagopvang

Binnen kinderdagverblijf Okido werken we met drie verticale dagopvanggroepen. Op elke groep werken gekwalificeerde pedagogisch medewerksters en wordt er altijd rekening gehouden met de kind – leidster ratio. Aan de hand van de rekentool op www.1ratio.nl zullen wij per dag bekijken hoeveel pedagogisch medewerksters op betreffende groep aanwezig moeten zijn.

Buiten spelen met OkiDo kinderdagverblijf
Gezond-eten-okido-kinderdagverblijf

De Oki’s

In deze verticale groep wordt per dagdeel aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar opvang geboden. In deze groep wordt per dagdeel aan maximaal 16 kinderen opvang geboden, deze kinderen zijn in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Iedere groep heeft zijn eigen vaste pedagogisch medewerksters zodat de continuïteit van de groep gewaarborgd blijft.


De Doki’s

In deze verticale groep wordt per dagdeel aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar opvang geboden. In deze groep wordt per dagdeel aan maximaal 16 kinderen opvang geboden, deze kinderen zijn in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Iedere groep heeft zijn eigen vaste pedagogisch medewerksters zodat de continuïteit van de groep gewaarborgd blijft.


Buiten spelen met OkiDo kinderdagverblijf
Toezicht kinderopvang

De Okidoki’s

In deze verticale groep wordt per dagdeel aan maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar opvang geboden. In deze groep wordt per dagdeel aan maximaal 16 kinderen opvang geboden, deze kinderen zijn in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Iedere groep heeft zijn eigen vaste pedagogisch medewerksters zodat de continuïteit van de groep gewaarborgd blijft.