kdv-bso-vso-oss

Inschrijven

Wilt u uw kind(eren) inschrijven? Klik hier

Terugbel verzoek

Mogen wij u terug bellen? Klik hier

Rondleiding aanvragen

Wilt u eens komen kijken? Klik hier

OkiDo Doelstelling kinderdagverblijf

Doelstelling 0 – 4 jaar:

Het hoofddoel van Kinderdagverblijf Okido is het aanbieden van kwalitatief goede opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar. Voor het aanbieden van kwalitatief goede opvang is veel noodzakelijk. Hierbij spelen alle elementen die voorkomen binnen de kinderopvang een rol zoals de accommodatie, de pedagogische uitgangspunten, de werkwijze en niet te vergeten het samenwerken met ouders en andere belanghebbende organisaties.

In de Wet Kinderopvang wordt onder andere aangegeven wat de overheid verstaat onder kwaliteit in de kinderopvang: “Verantwoorde kinderopvang is kinderopvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving”.

Buiten spelen met OkiDo kinderdagverblijf