kdv-bso-vso-oss

Inschrijven

Wilt u uw kind(eren) inschrijven? Klik hier

Terugbel verzoek

Mogen wij u terug bellen? Klik hier

Rondleiding aanvragen

Wilt u eens komen kijken? Klik hier

OkiDo Piramide

Binnen ons kinderdagverblijf werken we met VVE (voor en vroegschoolse educatie) programma Piramide waarbij kinderen spelenderwijs leren. Wat vve programma Piramide precies is en hoe het werkt lichten wij hieronder graag toe.

Het Piramide VVE-programma is door Cito ontwikkeld voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Piramide stimuleert kinderen in hun ontwikkeling door een combinatie van spelen, werken en leren. Kinderen die extra steun nodig hebben, krijgen speciale aandacht in de vorm van tutoring, taalstimulering en spel. Ouders worden betrokken bij het programma door onder andere thuis met hun kind activiteiten te doen die aansluiten bij wat het kind in de speelzaal of op school heeft gedaan.

Breed programma van 0 tot 7 jaar

Piramide is oorspronkelijk ontwikkeld voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar, die de peuterspeelzaal en groep 1 en 2 van de basisschool bezoeken. Er is speciale aandacht voor kinderen die extra steun nodig hebben, zoals allochtone en autochtone kinderen in achterstandssituaties. Vervolgens is Piramide uitgebreid en verbreed tot een methode voor alle jonge kinderen van 0 tot 7 jaar in het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de basisschool. De complete educatieve methode blijft aandacht houden voor met name allochtone en autochtone kinderen in achterstandssituaties. Daarnaast bevat de Piramide-methode ook een uitbreiding op de bestaande thema’s voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Materiaal Piramide VVE

De opvoeder is en blijft dicht bij het kind en neemt tegelijkertijd afstand, zodat het kind zelfstandig kan worden. Deze paradox is de basis voor het Piramide-concept. Er worden vier basisbegrippen onderscheiden: psychologische nabijheid, psychologische afstand, het initiatief van het kind, het initiatief van de opvoeder (leidster/leerkracht).


Buiten spelen met OkiDo kinderdagverblijf