kdv-bso-vso-oss

Inschrijven

Wilt u uw kind(eren) inschrijven? Klik hier

Terugbel verzoek

Mogen wij u terug bellen? Klik hier

Rondleiding aanvragen

Wilt u eens komen kijken? Klik hier

OkiDo Kijk

Observeren is een bron van plezier, inzicht en verwondering. Door te kijken leren pedagogisch medewerkers kinderen kennen. Bij kinderdagverblijf Okido wordt er gebruik gemaakt van vaste observatiemethoden om kinderen te volgen in hun ontwikkeling. Dit noemen we ook wel een kind volgsysteem. Wij maken gebruik van kind volgsysteem KIJK.  De observaties zijn voor pedagogisch medewerkers een bron van informatie, die zij weer kunnen gebruiken om beter in te spelen op de ontwikkelingsbehoeften en mogelijkheden van het kind. De bevindingen uit de observaties worden besproken met ouders (zie hiervoor ook het kopje oudergesprekken)

Om de ontwikkeling van de kinderen goed en nadrukkelijk in de gaten te houden, werken we met kind-volgsysteem KIJK. Kijk! is een instrument voor het in kaart brengen van de ontwikkeling van kinderen en het ontwerpen van een daarop afgestemd ontwikkelingsgericht activiteitenaanbod. Kijk! is een observatie instrument waarmee het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen op diverse ontwikkelingsgebieden over langere tijd kan worden geobserveerd en geregistreerd.

Een keer per jaar vind er een 10 minuten gesprek plaats en wordt aan de hand van een ‘rapport’ de ontwikkeling van uw kind besproken. Uiteraard worden zaken die belangrijk zijn en opvallen in de ontwikkeling worden eerder besproken.


Buiten spelen met OkiDo kinderdagverblijf