kdv-bso-vso-oss

Inschrijven

Wilt u uw kind(eren) inschrijven? Klik hier

Terugbel verzoek

Mogen wij u terug bellen? Klik hier

Rondleiding aanvragen

Wilt u eens komen kijken? Klik hier

OkiDo Doelstelling buitenschoolse opvang

Doelstelling 4 – 13 jaar:

De doelstelling van ons BSO is het aanbieden van kwalitatief goede opvang voor kinderen van 4 t/m 13 jaar. Voor goede opvang is veel noodzakelijk. Bijvoorbeeld op het gebied van de accommodatie, de pedagogische uitgangspunten en de werkwijze en het samenwerken met ouders en organisaties.

In de Wet Kinderopvang wordt onder andere aangegeven wat de overheid verstaat onder kwaliteit in de kinderopvang: “Verantwoorde kinderopvang is kinderopvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving”.

Ondanks dat de overheid in de nieuwe wet kinderopvang de kwaliteit van de opvang niet meer gedetailleerd voorschrijft, moet de kwaliteit van de opvang in Nederland goed geregeld zijn. Hierover zijn door ouders en kinderdagverblijven afspraken gemaakt met de basiseisen voor de kwaliteit. Deze afspraken zijn vastgelegd in een convenant.

Buiten spelen met OkiDo kinderdagverblijf